Veiavgift
Bruktimport
Biløkonomi
Tester
Listepriser
EU-kontroll
Billån
Sikkerhet
Diverse
 
Annonsering
Linker
Forside


Hvis du skal kjøpe ny bruktbil er det særdeles viktig å sjekke om det er heftelser på den. Dette kan du enkelt sjekke ved å taste inn registreringsnummeret på bilen under.

Hvis det er heftelser på bilen vil du også kunne finne ut hvem som eier bilen. I Norge i dag er over 70 % av bilparken finansiert med lån, så det er stor sannsynlighet at det er heftelser på bilen. Er det heftelser på bilen er det viktig at du ber eieren å bli kvitt disse før du skriver under kjøpskontrakten. Skriver du under kjøpskontrakten før heftelsene er fjernet får du nemlig lånet på bilen med på kjøpet. Hvis du har vært uheldig og vært utsatt for en kollisjon eller ulykke hvor bilfører har stukket av, vil du ved å kun vite registreringsnummeret ha mulighet for å spore eieren opp. Tast inn registreringsnummeret i vinduet under og trykk søk. Det er viktig at du taster det inn fortløpende, uten mellomrom. Du vil kun ha mulighet til å få vite navnet på bileieren hvis det er registrert heftelser på bilen.

 
 
 


Veiavgift.no
| Kontakt oss | Linker | Om oss | Privacy Policy
Veiavgift.no 2009